Disclaimer

Copyright/auteursrecht
Copyright 2017 gusti software BV. Alle rechten voorbehouden.
Alle inhoud (tekst, afbeeldingen, grafieken, bestanden, grafische weergaven, indelingen enzovoort) op onze websites wordt beschermd door het auteursrecht en andere wetgeving voor de bescherming van intellectueel eigendom. Deze wettelijke bescherming is tevens van toepassing op databases en vergelijkbare voorzieningen. De inhoud van onze websites mag voor privédoeleinden (doch niet voor commerciële doeleinden) worden geraadpleegd en gedownload, maar mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op enige wijze worden verveelvoudigd, aan derden verstrekt, overgedragen, opgeslagen, gewijzigd, verwerkt, uitgebreid of anderszins benut. Onze websites kunnen ook inhoud bevatten die wordt aangeboden door derden die in het bezit zijn van het auteursrecht op deze inhoud.

Bedrijfsmerken, logo’s enzovoort
Bedrijfsmerken, logo’s, productontwerpen en afbeeldingen die op deze website worden aangetroffen worden auteursrechtelijk beschermd door ons of, waar aangegeven, door aan ons gelieerde bedrijven of andere ondernemingen. U mag deze niet voor uw eigen doeleinden of op enige andere wijze gebruiken.

Aansprakelijkheid

We controleren de inhoud van onze website met zorg. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van onze websites en de informatie die deze bevatten, tenzij dergelijke schade opzettelijk door ons is veroorzaakt of het resultaat is van grove nalatigheid van onze kant. Dit omvat schade als gevolg van de installatie of het gebruik van gedownloade software en/of schade die door computervirussen is veroorzaakt.

Disclaimer voor links
Graag willen wij u erop wijzen dat voor zoverre onze websites links naar websites van derden bevatten, we geen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de websites van dergelijke externe partijen. Dientengevolge kunnen we de legitimiteit, juistheid of volledigheid daarvan niet garanderen. We doen dientengevolge afstand van deze inhoud en bevelen deze niet aan. Tegelijkertijd willen wij u vriendelijk verzoeken om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische kennisgeving van deze andere websites aandachtig te bestuderen.