Gegevensbescherming

Gegevensbescherming op de websites van gusti software B.V.

Wij respecteren uw privacy en willen er graag voor zorgen dat uw bezoek aan onze websites veilig en naar tevredenheid verloopt. Om deze reden gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) en nemen we bij de verwerking daarvan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming strikt in acht.


Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens, toestemming
Zonder uw toestemming zullen wij geen persoonlijke gegevens van u via onze websites verzamelen. Alleen u bepaalt of u ons al dan niet persoonlijke informatie verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een enquête, een registratie, een prijsvraag enzovoort. Als u dergelijke informatie over uzelf aan ons verstrekt, geeft u ons daarmee toestemming tot de opslag en het gebruik daarvan in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen de door u verstrekte persoonlijke gegevens normaliter gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om informatie aan te leveren waarom u ons verzoekt, om u op de hoogte te stellen van aanbiedingen of om u toegang daartoe te verschaffen.

Gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Google Analytic
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. („Google“) voor online analyses. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Cookies worden ingezet om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie over uw gebruik van de website die in deze cookies ligt opgeslagen, wordt normaliter overgedragen naar, en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. We hebben op deze website anonimisering van IP-adressen geactiveerd, zodat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragssluitende staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren wordt afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportage over de activiteiten op de website samen te stellen en om overige diensten aan de exploitant van de website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het algemene internetgebruik. Het IP-adres dat ten behoeve van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies blokkeren door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. Wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval diverse functies van deze website niet volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de overdracht van de in cookies opgeslagen informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking daarvan door Google verhinderen door een speciale plug-in voor uw browser te downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt de opslag en verwerking van informatie over uw gebruik van de website door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. In dat geval wordt er een ‘opt out’-cookie op uw systeem opgeslagen die de toekomstige opslag en verwerking van informatie over uw bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Zie voor meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. We willen u er graag op wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();”om te zorgen voor een geanonimiseerde overdracht van IP-adressen, een techniek die IP-masking wordt genoemd.

Gebruik en verstrekking van persoonlijke gegevens, vervallen van de bewaarperiode

Voor het beheer van onze klantenrelaties kan het nodig zijn om de door u verstrekte persoonlijke gegevens op te slaan, te verwerken of aan een aan ons gelieerd bedrijf te verstrekken om beter aan uw wensen tegemoet te komen, onze producten te verbeteren of u op de hoogte te stellen van onze aanbiedingen. Uw persoonlijke gegevens worden echter louter gebruikt voor zaken die verband houden met het klantenbeheer, enquêtes over onze producten of marketingactiviteiten, en niet meer dan strikt noodzakelijk.

 

Wij zullen in geen geval uw persoonlijke gegevens verkopen of op andere wijze aan de markt aanbieden of aan derden verstrekken. We verplichten ook onze werknemers en aannemers tot geheimhouding en de bescherming van uw privacy.

 

Voor bepaalde werkzaamheden maken wij gebruik van de diensten van derden (zoals het verzenden van reclamemateriaal of prijsvragen). Voor zover het nodig is om de door u verstrekte persoonlijke informatie aan deze derden te verstrekken, zal deze informatie met dezelfde zorg worden behandeld en louter worden gebruikt voor het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden. Vanzelfsprekend respecteren wij het als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken ter ondersteuning van onze relatie met u als klant. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door derden op elk gewenst moment intrekken door deze wens schriftelijk aan ons kenbaar te maken via e-mail of post. Het postadres is:

gusti software

Data Protection Officer

Postbus 1009
3640 BA Mijdrecht


Beveiliging
Voor het beheer van onze website hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijke manipulatie, onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Deze bescherming verbeteren we voortdurend op basis van de laatste stand der techniek.

Automatisch verzamelde, niet-persoonlijke informatie

Tijdens het bezoek aan onze websites wordt er van tijd tot tijd zonder registratie informatie verzameld die niet tot een specifieke persoon herleidbaar is. Dit omvat onder meer informatie over de gebruikte browser, het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoektijd, de bezochte pagina’s, de domeinnaam van de website die naar onze websites verwees enzovoort. Deze niet-persoonlijke informatie wordt louter door ons gebruikt om onze websites nog aantrekkelijker te maken en beter op de eisen van onze klanten aan te laten sluiten.

 
Cookies
Als u toegang tot onze websites zoekt, is het mogelijk dat daarbij automatisch informatie in de vorm van een tekstbestandje (“cookie”) tijdelijk op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies gebruiken we louter om informatie over het gebruik van onze website te verkrijgen. Cookies maken het mogelijk om uw computer automatisch te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Dit omvat echter geen herkenning van u als persoon, aangezien cookies geen persoonlijke informatie bevatten. Cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren te herkennen en onze websites en aanbod exact op uw wensen af te stemmen. Als u niet wilt dat er cookies op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, kunt u uw browser overeenkomstig instellen.


Kinderen
Wij raden ouders en voogden aan om hun kinderen vertrouwd te maken met manieren om veilig om te springen met persoonlijke gegevens op het internet en hen te instrueren om geen persoonlijke informatie aan onze websites te verstrekken zonder toestemming van hun ouders of voogden. Tegelijkertijd garanderen wij dat wij gegevens van kinderen niet bewust zullen verzamelen of op enigerlei wijze zullen gebruiken.

Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek via e-mail of post delen wij u graag mee of en welke persoonlijke informatie over u via onze websites bij ons zijn opgeslagen. Als u dit wenst, zullen wij deze data vanzelfsprekend wijzigen of verwijderen. Voor eventuele vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via: 

gusti software

Data Protection Officer

Postbus 1009

3640 BA Mijdrecht